Visio

Tunturi-Lappi on elinvoimainen, monipuolisista paikallisista elinkeinoista voimansa ammentava alue, missä on hyvä ja turvallinen asua ja missä voi nauttia puhtaasta luonnosta sekä paikallisesta kulttuurista.

Kehittämisstrategian painopisteet

 

1. Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen

2. Nuoret

3. Läheltä käsin – luontolähtöiset palvelut ja tuotteet

4. Revontuliyrittäjyys – läntistä kehityskäytävää tukeva yrittäjyys

Strategian läpileikkaavia teemoja ovat

  • tasa-arvo, nuorten yrittäjyys, kestävä kehitys, innovaatiot ja ympäristö. Kansainvälinen kehittämistyö pyri-
    tään juurruttamaan pysyväksi syventämällä olemassa olevia kumppanuuksia ja erityisesti keskittymällä Poh-
    joiskalotin raja-alueyhteistyöhön. Lähialueen kansainvälinen kumppanuus on mahdollisuuksien tynnyri.

    Kansainvälinen toiminta antaa mahdollisuudet vertaamalla oppimiseen ja Tunturi-Lapin mahdollisuuksien
    havaitsemiseen laajemman näkökulman kautta. Sillä ennen kaikkea vahvistetaan innostusta yrittäjyyteen sekä kotikulmien kehittämiseen. Uusien hankkeiden tulee muodostaa jatkumoita jo toteutuneiden toimenpiteiden kanssa, jotta dynaaminen ote säilyy ja kokonaisuus rakentuu pala palalta. Hankejatkumo on realistista, kun läntinen kehityskäytävä on sateenvarjona alueen sisäisille ja myös laajemmille alueyhteistyön toimenpiteille.

Tutustu valintakriteereihin etukäteen.

Tutustu strategiatiivistelmään: Kipinää Tunturi-Lappiin 2020