Kun suunnittelet hanketta, on hyvä tutustua myös hanketoimijan käsikirjaan. Siihen on koottu yhteen, miten kannattaa lähteä liikkeelle, mitä hankemaailma tarkoittaa ja mitä kaikkea tulee huomioida. Lue lisää tästä. Muistathan, että henkilökuntamme auttaa kyllä, kysy rohkeasti lisää.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lapin hallituksen hyväksymät valintakriteerit. Tutustu strategiaan, tutustu valintakriteereihin.

Kehittämisen painopisteenä ovat

  1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
  2. Arktinen viisaus ja perinteet
  3. Kestävät ratkaisut
  4. Liikettä kyliin

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen hankepäätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.