Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lapin hallituksen hyväksymät valintakriteerit. Tutustu strategiaan, tutustu valintakriteereihin.

Kehittämisen painopisteenä ovat

  1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
  2. Arktinen viisaus ja perinteet
  3. Kestävät ratkaisut
  4. Liikettä kyliin

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen hankepäätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.