Kylien ja yhteisöjen merkitys kasvaa

Leader on maaseudun tukija, pienten ruohonjuuritasolla toimivien tahojen yhteistyökumppani

Yhdessä tekeminen ja alueen kehittäminen ovat meille tärkeitä oman alueen ja kylien elinvoimaisena pysymisen turvaamiseksi. Jokainen meistä on tärkeä ja yhdessä meissä on voimaa. Kehitetään yhdessä kyliä ja koko aluetta suunnittelemalla tulevaisuutta ja näkemällä metsän puilta. Pidetään kylät elinvoimaisina!

 

Tukivaihtoehdot

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

Innovaatioryhmä

Hanketukea voivat hakea:

  • Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta, kuntayhtymä)
  • Yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröitynyt yhdistys (mm. kyläyhdistys)
  • Osuuskunta
  • Säätiö
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet on tarkoitettu ideoille jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyyisyyttä ja kohdistuvat laajalle joukolle ihmisiä. Hankkeella voi mm. uudistaa elinkeinoja, kehittää kannattavuutta, lisätä osaamista ja parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä.

Hakijalla on oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen hankkeet toteuttamiseen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen hyväksymät valintakriteerit. Tutustu strategiaan (PDF), tutustu valintakriteereihin PDF. Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

  • Kylätalon remontti
  • Kylän ja ympäristön kehittämissuunnitelma
  • Alueen viihtyisyyteen liittyvät toimenpiteet
  • Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
  • Kysy lisää!