Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödylliseen kehittämiseen voi saada tukea esimerkiksi paikallisen kulttuurin, matkailun tai kylätoiminnan kehittämiseen, yritys- ja viljelijäryhmähankkeille, Älykkäät kylät -strategioiden laadintaan sekä koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin. Yleishyödyllisen kehittämisen sateenvarjon alle kuuluvat myös EIP- ja Älykkäät kylät -hankkeiden valmisteluun tarkoitettu valmisteluraha.

Tukea ei myönnetä toimintaan, joka kuuluu yhteisön lakisääteiseen pakollisen perustehtävän hoitamiseen. Tuettavan hankkeen on tarkoitus antaa hakijalle mahdollisuus toteuttaa sellaisia lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista. Tuettavan hankkeen maksimikoko on 100 000 euroa.

Esimerkkejä tukikelpoisesta yleishyödyllisestä kehittämisestä:

 • Yhteistyöhankkeet (sis. ns. tavanomaiset kehittämishankkeet sekä yritysryhmähankkeet)
 • Älykkäät kylät
 • Koulutus- ja tiedonvälitys
 • Älykkäät kylät -strategioiden ja EIP-hankkeiden valmisteluraha

Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa:

 • henkilöstökulut
 • matkakustannukset
 • ostopalveluiden hankintakustannukset
 • vuokrakustannukset
 • pienhankinnat kuten hankkeen toteuttamisessa tarvittavat materiaalit ja välineet
 • kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
 • tarpeelliset ja kohtuulliset matkakulut

Hankkeita ei saa aloittaa ennen hankehakemuksen lähettämistä ja vireilletuloa Hyrrä-palvelussa. Hyrrä lähettää vireilletulosta viestin hakijalle. Olethan 

Vuoden 2024 hakujaksot:

1. 24.10.2023-23.1.2024 (yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille)
2. 24.1.2024-23.4.2024 (yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille)
3. 24.4.2024-13.8.2024
4. 14.8.2024-23.10.2024 (yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille)
5. 24.10.2024-23.1.2025

Valmistelurahaa ja pienhankkeita on mahdollista hakea joka hakujaksolla. Muita yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita voi hakea hakujaksojen 1., 2. ja 4. aikana.

Tukien  maksaminen alkaa vaiheittain kevään 2024 aikana.

Tutustu hallituksen linjavetoihin. 

Tukivaihtoehdot

Yhteistyöhankkeet

Älykkäät kylät -hankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Valmisteluraha 5 000 €

Pienhankkeet

Yleishyödyllinen investointihanke

Hanketukea voivat hakea:

 • Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta, kuntayhtymä)
 • Yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröitynyt yhdistys (mm. kyläyhdistys)
 • Osuuskunta
 • Säätiö
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet on tarkoitettu ideoille jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä ja kohdistuvat laajalle joukolle ihmisiä. Hankkeella voi mm. uudistaa elinkeinoja, kehittää kannattavuutta, lisätä osaamista ja parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä.

Hakijalla on oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen hankkeet toteuttamiseen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen hyväksymät valintakriteerit. Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.

Strategian painopisteenä ovat

 1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
 2. Arktinen viisaus ja perinteet
 3. Kestävät ratkaisut
 4. Liikettä kyliin

 

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

 • Kylätalon remontti
 • Kylän ja ympäristön kehittämissuunnitelma
 • Alueen viihtyisyyteen liittyvät toimenpiteet
 • Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
 • Kysy lisää!