Hankesuunnitelma ja hakemuksen liitteet

Kaikkien hanketukien hakijoiden tulee laatia hankesuunnitelma, joka jätetään Hyrrään liitteenä. Hankesuunnitelmassa kuvataan tarkasti, miten hanketta aiotaan toteuttaa. Hankkeesta voidaan tehdä takaisinperintöjä tai tukia jättää maksamatta, mikäli hanketta ei toteuteta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmaan voi kuitenkin myöhemmin tehdä muutoksia tarpeen mukaan, paitsi kertakorvaushankkeissa, joissa muutoksia voi tehdä vain aikatauluun, ei hankesuunnitelmaan. Muutoksista on kuitenkin aina keskusteltava ensin rahoittajan kanssa. Ota siis ensin yhteyttä meihin, niin katsotaan yhdessä, kuinka isosta muutoksesta on kyse.

Alle olevaan haitarivalikkoon on kerrottu hankesuunnitelman sisällön otsikot sekä hankehakemukseen tarvittavat liitteet yleishyödyllisissä hankkeissa. Klikkaa otsikkoa, niin pääset tutustumaan kuhunkin kohtaan tarkemmin. Mikäli hankehakemuksen laatimisessa tai liitteiden lisäämisessä Hyrrään ilmenee ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää näihin liittyen, voit olla yhteydessä meihin.

Hankesuunnitelman sisältö yleishyödyllisissä hankkeissa

Hanketuen liitteet

Kustannusmallin ja maksutavan valinta

 

Hanketta hakiessa Hyrrässä tulee hankkeelle valita kustannusmalli ja tuen maksutapa. Näitä valintoja ei hakija itse voi myöhemmin muuttaa. Tuen myöntävä viranomainen (ELY-keskus) tekee kuitenkin lopullisen päätöksen käytettävästä kustannusmallista ja maksutavasta. Kustannusmallit ja maksutavat vaihtelevat hanketyypeittäin.

Valittavissa olevat kustannusmallit:

  • laskennalliset kustannukset 19 %,
  • laskennalliset kustannukset 40 % tai
  • tosiasialliset kustannukset

 

Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määriteltyYleishyödyllisissä investointihankkeissa ei ole mahdollista valita laskennalliset kustannukset 19 % tai 40 % -kustannusmalleja, vaan kustannusmalliksi on valittava tosiasialliset kustannukset.

Tosialliset kustannukset -kustannusmallissa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet kuten laskut, maksukuitit ja hintaselvitykset maksuhakemuksen liitteenä.

Laskennalliset kustannukset -kustannusmalleissa osa hankkeessa syntyvistä kuluista katetaan välillisinä kustannuksina, eikä näistä tarvitse tällöin toimittaa kuitteja tai muita tositteita maksuhakemusten yhteydessä.

Tutustu kustannusmalleihin alla olevan haitarivalikon avulla. Klikkaa otsikkoa, niin pääset tutustumaan kuhunkin kohtaan tarkemmin.

Laskennalliset kustannukset 19 %

Laskennalliset kustannukset 40 %

Tosiasialliset kustannukset

Hankkeessa syntyvät palkkakustannukset

Valittavissa olevat maksutavat

  • kustannusperusteinen maksutapa (kuitit toimitettava) tai
  • tuotosperusteinen maksutapa (kertakorvaus, ei kuitteja, osoitettava valmis tuotos kuten pitkospuut, uusi vesikatto, kyläradioselvitys, video tms.).

Suosittelemme tuotosperusteisen maksutavan eli kertakorvauksen valintaa vain silloin, kun hankkeessa on jokin selkeä tavoite tai tavoitteita, joiden toteutuminen on helposti todennettavissa. Lisäksi tällaisissa hankkeissa on oltava varmuus, että hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tuki Leader-rahoitteisessa kertakorvaushankkeessa voi olla enintään 180 000 euroa. Muista myös, että tuotosperusteiseen maksutavassa ei voi hakea muutosta hankkeen sisältöön jälkikäteen. Hankkeen toteuttamisaikaan voi hakea muutosta perustelluista syistä.

Tuotosperusteinen maksutapa ei ole vielä valittavissa Hyrrässä, vaan se tullee käyttöön syksyllä 2023. Sivujamme päivitetään tältä osin myöhemmin.