Whenever you need extreme (WYNE) -hanke edistää vähähiilistä liiketoimintaa ja elinvoimaa Tunturi-Lapissa. WYNE yhdistää extreme-luonnonolosuhteista kerättävän tiedon tulevaisuustietoon. Näistä jalostetaan kestävää liiketoimintaa hankkeessa rakennettavalla tulevaisuusalustalla ja innovaatioympäristössä yritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

  1. Kestävän liiketoiminnan ja elinvoiman edistäminen Tunturi-Lapissa
  2. Extreme olosuhteiden kartoitus
  3. Viestintä ja hallinto.

Lopputuloksena syntyy Maailman puhtain innovaatioympäristö, joka tuo alueelle kestävän kehityksen periaatteilla toimivia yrityksiä, uusia työpaikkoja sekä T&K-investointeja.

Whenever You Need Extreme -hankkeella Tunturi-Lapin Kehitys ry(TLK), Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TUTU) ja Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) vastaavat seutukunnan monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen tarpeeseen.

Alueellisina toimijoina TLK ry ja LTL ry tuovat hankkeeseen seutukunnan erityispiirteiden ja yrityskentän näkökulman.

TUTUn ennakointi- ja innovaatio-osaamiseen yhdistettynä hankkeessa tavoitellaan Tunturi-Lapin vetovoimatekijöiden tuotteistamista uusien yritysten houkuttelemiseksi alueelle sekä niiden erottautumiseksi kilpailijoista. Hankkeessa tehdään kaksi vuotta kehitystyötä alueen liiketoiminnan kehittämiseksi eri näkökulmat huomioiden siten, että alueella on vahva suunnitelma jatkoa varten.

Hankekaavio

Innovaatioympäristön visio

WYNE Käsikirja ja innovointikortit

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Jerisjärvellä 12.6.2023:

 

Yhteyshenkilöt:

  • Tunturi-Lapin Kehitys, Veli-Mati Hettula, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi, +358400415345
  • Leader Tunturi-Lappi, Johanna Koivumaa, johanna.koivumaa@tunturileader.fi, +358405790639
  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus/Turun yliopisto, Hanna Lakkala, hanna.k.lakkala@utu.fi, +358458000797

Hankekoodi: A77943

Hankkeen nimi: Whenever you need extreme

Hankeaika: 1.8.2021-30.6.2023

Toteuttajat: Tunturi-Lapin Kehitys ry, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Leader Tunturi-Lappi ry

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto / EAKR

EAKR-rahoitusosuus: 90 % / 309 471 e

Omarahoitusosuudet: TLK ry 3 966 e, LTL ry 3 483 e ja TuTu 26 938 e

Hankkeen kokonaiskustannukset: 343 858 e