• Hankkeen perustiedot
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot

Tunturi-Lapin palkiset samassa kaarteessa (Kaarteessa) -hankkeessa kootaan yhteen Tunturi-Lapin poronhoitajat perheineen ja haetaan kehitystä yhteistyöstä. Mukana ovat Käsivarren, Näkkälän, Muonion, Kyrön, Kuivasalmen, Alakylän ja Kolarin paliskunnat. Näiden välille luodaan paremmat keskusteluyhteydet ja lisätään verkostoitumista. Verkostossa muodostetaan Tunturi-Lapin poron-hoitajien yhteinen ääni ja haetaan ratkaisut yhteisten haasteiden ratkaisemiseen. Poronhoidon merkitystä nostetaan niin verkoston sisällä kuin sen ulkopuolellakin viestinnän kautta. Perinteikkään alan kehityksessä yhdistyvät vanhat viisaudet ja uudet näkökulmat. Näiden avulla pyritään lisäämään poronhoitajien hyvinvointia, jakamaan informaatiota sekä luomaan edellytykset Tunturi-Lapin paliskuntien toimintasuunnitelmalle. Hankkeen kantavana ajatuksena taustalla kulkee poronhoidon ydin: kaiken keskiössä on poro.

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Tunturi-Lapin paliskuntien verkostoa. Alan erityispiirteiden vuoksi vain toinen poronhoitaja voi aidosti ymmärtää työn luonteen ja antaa vertaistukea. Hyvinvoinnista järjestetään kaikille avoimia koulutuksia. Uusia näkökulmia haetaan myös vierailemalla porotiloilla. Viestinnän kautta tuodaan kuuluviin verkoston yhteinen ääni ja nostetaan alan imagoa.

TP 1: Verkostoituminen

Tavoitteena on lisätä Tunturi-Lapin paliskuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi vapaamuotoisten tapaamisten tavoitteena on saada vertaistukea ja tutustua muihin alalla työskenteleviin. Lasten ja nuorten kiinnostusta alaa kohtaan pyritään lisäämään ja ylläpitämään heidän omissa tapaamisissaan.

TP 2: Hyvinvointi

Tavoitteena on lisätä paliskuntien ja yksittäisten poronhoitajien hyvinvointiosaamista. Kaikille avoimilla etänä järjestettävillä koulutuksilla tavoitellaan hyvinvoinnin tiedostamisen lisäämistä osana työntekoa, erityisesti poronhoidon ja jalostuksen fyysisesti raskaissa työtehtävissä. Koulutusinfoissa käsitellään kokonaisvaltaista hyvinvointia: unen, ruokavalion ja sosiaalisen elämän vaikutusta jaksamiseen sekä liikuntaa ja kehonhuoltoa osana muita työtehtäviä sekä niiden lisänä.

TP 3: Viestintä

Verkoston sisäisessä viestinnässä tavoitellaan yhteisten tarpeiden löytymistä, kokemusten jakamista ja yhteistyön helpottamista. Tavoitteena on saada vertaistukea sekä uusia näkökulmia omaan työhön. Viestinnässä käsitellään ajankohtaisia asioita sekä jaetaan esimerkiksi vinkkejä käytännön työhön. Verkoston ulkopuolisessa viestinnässä tavoitellaan poronhoitoalan parempaa tuntemusta suuren yleisön keskuudessa. Tämän kautta halutaan parantaa alan imagoa, lisätä yleistä tietoutta poronhoidosta sekä tuottaa tietoa, jota esimerkiksi yrittäjät ja poronhoitajien edunvalvojat voivat hyödyntää taustatietona omissa rooleissaan ja kanavissaan. Viestintämateriaalit tuotetaan sekä suomeksi että pohjoissaameksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat Tunturi-Lapin seitsemän paliskuntaa, niiden poronhoitajat perheineen sekä alasta kiinnostuneet. Näille kohderyhmille järjestetään erityistä viestintää, tilaisuuksia ja koulutuksia. Hankkeen toiminta-alue on koko Tunturi-Lappi eli Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio. Hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti hankkeen toiminta-alueen kuntien eri toimijat, elinvoiman ylläpidon myötä kylät sekä kaikki maaseudun asukkaat, jotka saavat lisätietoa porotaloudesta.

OTA YHTEYTTÄ

Emilia Yli-Suvanto
Projektipäällikkö
emilia.yli-suvanto@tunturileader.fi

Tunturi-Lapin palkiset samassa kaarteessa -hanke:

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankkeen budjetti: 90 219,11 euroa
Julkinen rahoitus yhteensä: 90 219,11 euroa
Hankeaika: 1.3.2021 – 30.6.2022

Hankkeen lopputuloksena laadittu Tunturi-Lapin paliskuntien toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Hankkeen Instagram-sivulla julkaistiin kuvia ja tietoa poronhoidosta ympäri Tunturi-Lappia. Jos merkitset tilin omaan julkaisuusi tai tarinaasi, jaamme sen edelleen hankkeen päätyttyäkin. Instagramin löydät nimimerkillä @palkiset_kaarteessa.

Kaarteessa-blogissa julkaistiin helppolukuista yleistietoutta poronhoidosta. Sinulle, joka haluat tietää tästä perinne-elinkeinosta enemmän!

Tunturi-Lapin palkisten väliseen viestintään olemme luoneet suljetun Facebook-ryhmän. Sisään otetaan Tunturi-Lapin poronhoitajat perheineen. Ryhmä jätettiin voimaan hankkeen päätyttyäkin. Tule mukaan täältä!

OTA YHTEYTTÄ:

Emilia Yli-Suvanto, projektipäällikkö
emilia.yli-suvanto@tunturileader.fi
p. 040 187 0403