Tukivaihtoehdot

 

Käynnistystuet

Yritystoiminnan kokeilu 2 500 €

Maatalouden kokeilutuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 € (myös porotalousyrittäjät)

Omistajanvaihdoksen suunnittelutuki 5 000 €

Osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki 5 000 €

Päätoimisen yrittämisen käynnistystuki 7 500 €

 

Kehittämistuet

Yritystoiminnan suunnittelu 1 000 €

Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2 000 €

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen 3 000 €

 

Investointituet

Investointituki 40%

Yritysryhmähankkeet

Viljelijäryhmähankkeet (myös porotalousyrittäjät)

 

Tuen saannin edellytykset

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen hyväksymät valintakriteerit.

Strategian painopisteenä ovat

  1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
  2. Arktinen viisaus ja perinteet
  3. Kestävät ratkaisut
  4. Liikettä kyliin

 

Yritystukea voidaan myöntää aloittaville ja toimintaansa laajentaville mikroyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa kannattavasti. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Useimpiin yritystukiin on tärkeää laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi -sivustolla on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.

Huomioithan myös nämä:

  • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee tietyissä yritystukihakemuksissa esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio 

Voit lukea lisää tukimahdollisuuksista myös ELY-keskuksen yrityksille tarjoamista palveluista. Täydennämme toisiamme ja autamme asiakasta arvioimaan hankkeelle parhaimman mahdollisen rahoituskanavan. Kysy rohkeasti lisää.