Tuen saannin edellytykset

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen hyväksymät valintakriteerit.

Strategian painopisteenä ovat

  1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
  2. Arktinen viisaus ja perinteet
  3. Kestävät ratkaisut
  4. Liikettä kyliin

Yritystukea voidaan myöntää aloittaville ja toimintaansa laajentaville mikroyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa kannattavasti. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Useimpiin yritystukiin on tärkeää laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi -sivustolla on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.

Huomioithan myös nämä:

  • yrityksen tulee olla mikroyritys eli se työllistää enintään 5 henkilötyövuotta
  • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee tietyissä yritystukihakemuksissa esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio 

Yritystukihakemuksia voidaan lähettää ympäri vuoden. Hakemuksen käsittelypäivämäärä riippuu silti hakujaksoista. Hakujakson aikana lähetetty hakemus käsitellään noin kuukauden kuluttua hakujakson päättymisestä Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen se siirretään Lapin ELY-keskukselle viranomaispäätöksentekoon.

Hakujaksoihin 3. ja 4. on tullut muutoksia. Vuoden 2024 päivitetyt hakujaksot yritystuille ovat:

1. 24.10.2023-23.1.2024
2. 24.1.2024-23.4.2024
3. 24.4.2024-13.8.2024
4. 14.8.2024-23.10.2024 (yritysten käynnistys- ja kehittämistuet)
5. 24.10.2024-23.1.2025

Huomioithan, että yleishyödyllisten hankkeiden hakujaksot löydät Kylät ja yhteisöt -sivulta. 

Voit lukea lisää tukimahdollisuuksista myös ELY-keskuksen yrityksille tarjoamista palveluista. Täydennämme toisiamme ja autamme asiakasta arvioimaan hankkeelle parhaimman mahdollisen rahoituskanavan. Kysy rohkeasti lisää. 

Lapin maaseudun yritystukien linjaukset

Tutustu Lapin ELY-keskuksen ja Lapin Leader-ryhmien linjauksiin maaseudun rahoituksesta rahoitettavien yritystukien osalta ohjelmakaudella 2023-2027. Linjaukset täydentävät rahoitusta ohjaavia säädöksiä, ohjelmia, Leader-ryhmien paikallisia kehittämissuunnitelmia (strategioita) sekä Ruokaviraston ohjeistuksia.

Tutustu linjauksiin (PDF)

 

Tukivaihtoehdot

HUOM! Käynnistys-ja kehittämistukiin julkaistu uudet linjaukset 11.4.2024. Tutustu hallituksen linjauksiin ennen hakemista.  

 

Käynnistystuet

Yritystoiminnan kokeilu 2 500 €

Maatalouden kokeilutuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 € (myös porotalousyrittäjät)

Omistajanvaihdoksen suunnittelutuki 5 000 €

Osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki 5 000 €

Päätoimisen yrittämisen käynnistystuki 7 500 €

 

Kehittämistuet

Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2 000 €

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen 3 000 €

 

Investointituet

Investointituki 40%

Yritysryhmähankkeet

Viljelijäryhmähankkeet (myös porotalousyrittäjät)