Yrittäjyydellä on suuri merkitys alueelle

Mikro- sekä pk-yrityksillä on suuri merkitys maaseutualueiden palveluiden turvaajana. Tavoitteenamme onkin suunnata yritystukia sellaisille yrityksille, jotka tarjoavat maaseudun asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille välttämättömiä palveluita. Meidän kauttamme voit hakea yritystukea yrityksen investointiin, perustamiseen tai kokeiluihin.

Yritystukea voi hakea:

 • vähintään 18-vuotias
 • luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*
 • pieni tai keskisuuri yritys
 • maatila

 * Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Tuettavan yrityksen tulee sijaita maaseudulla toiminta-alueellamme. Yrityksen tulee omata edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. Tuettavan yrityksen tulee omata riittävä ammattitaito.

Tuki ei saa vääristää kilpailua, siksi paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Yhteistyöhankkeilla eli yritysryhmähankkeilla yritykset voivat taas saada tukea oman toimialansa toimintaympäristön kehittämiseen. 

Tukivaihtoehdot

Investointituki

Yritystoiminnan käynnistysavustus (päivittyy myöhemmin)

Yritystoiminnan kehittämisavustus (päivittyy myöhemmin)

 

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa kannattavasti. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Useimpiin yritystukiin on tärkeää laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi -sivustolla on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukaisia, ja täyttää Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen hyväksymät valintakriteerit.

Kehittämisen painopisteenä ovat

 1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
 2. Arktinen viisaus ja perinteet
 3. Kestävät ratkaisut
 4. Liikettä kyliin

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus tekee päätöksen hankkeen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä. Varsinaisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee aina Lapin ELY-keskus.

Huomioithan myös nämä:

 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
 • riittävä ammattitaito
 • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksen tulee tietyissä yritystukihakemuksissa esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä,  joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio 
 • vain uudet koneet ja kalusto ovat tukikelpoisia (tähän on tulossa tarkennus, kysy henkilökunnalta lisää!)

Voit lukea lisää tukimahdollisuuksista myös ELY-keskuksen yrityksille tarjoamista palveluista. Täydennämme toisiamme ja autamme asiakasta arvioimaan hankkeelle parhaimman mahdollisen rahoituskanavan. Kysy rohkeasti lisää.