Me autamme sinua Leader-tukien hakemisessa

  • Nina-Maria Möykkynen

  • Toiminnanjohtaja

  • +358 40 5790 639

  • nina-maria.moykkynenemailtunturileader.fi

  • Salla Saariniemi

  • Hankesihteeri

  • 0400 628 183

  • salla.saariniemiemailtunturileader.fi

  • Seppo Alatörmänen

  • Projektipäällikkö

  • 040 684 6871

  • seppo.alatormanenemailtunturileader.fi

  • Laura Hokajärvi

  • Projektipäällikkö

  • +358 40 148 6112

  • laura.hokajarviemailtunturileader.fi

Leader Tunturi-Lappi

Virastotalo, Isopalontie 2,
95900 Kolari