Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Myös ”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100” -teemahanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Nyt myös sinulla on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja omalle yhteisöllesi, Suomelle. 

Lue lisää Suomen juhlavuodesta SuomiFinland100 

”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100” on Leader Tunturi-Lappi ry:n teemahanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Suomi100 -juhlallisuuksiin, aiheen ympärille liittyvien pienten investointitoimenpiteiden toteuttaminen alueella. Hankkeen toimenpiteet liittyvät alueen kyläläisten ja yhteisöjen aktivointiin, yhteiseen tekemiseen Suomi100 -teeman ympärille. Lapset ja nuoret erityisesti huomioiva toimenpide on saanut erityistä huomiota pisteytyksessä. Toimenpiteen hakijana on voinut olla yksityis- tai julkisoikeudellinen toimija pois lukien kunnat. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt, seurat jne.

Investoinnit voivat liittyä Suomi100 -teeman alle järjestettävien tapahtumien, juhlallisuuksien tai vastaavien aiheeseen liittyvien toimintojen järjestämiseen/toteuttamiseen liittyvien pieninvestointien hankintaan (esim. puvustus, kyltitykset, teemallinen reitti, polku tms. rakentaminen). Tavaroiden käyttöiän tulee olla arviolta yli viisi vuotta.

Toimenpiteiden kustannusarvioiden tuli olla 200 – 4 000 euron välillä, johon Leader-rahoitusta myönnettiin enintään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve oli 35 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä. Kone- ja laiteinvestoinneissa ei voi hyödyntää talkootyötä (vain rakentaminen tms.).

Toimenpiteiden toteutuaika: 31.12.2017 mennessä

Alatoimenpiteiden toteutuneet kustannukset: 43 630,46 euroa

Suomi-neidon Tunturi-Lappi100 -teemahankkeen alatoimenpiteet

Henkiikö ry

Jerisjärven Muijat -kyläyhdistys ry

Jieris ry

Kehittyvä Sieppijärvi ry

Kilpisjärven Saana-Veikot ry

Kilpisjärven Saana-Veikot ry

Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry

Kolarin Kyläyhdistys ry

Lapin Taiteilijaseura ry

Olostunturin asukasyhdistys ry

Peltovuoman Nuorisoseura ry

Puurokaukonen

Saanan Lapset ry

Venejärvenkylän kyläyhdistys ry

Vuontisjärven Viima ry

Yrjö Kokko seura ry