Kylät harrastamaan! on Leader Tunturi-Lappi ry:n (entinen Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry) teemahanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aiheeseen liittyvien pienten toimenpiteiden toteuttaminen alueella. Toimenpiteen hakijana on voinut olla yksityis- tai julkisoikeudellinen toimija pois lukien kunnat. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt, seurat jne.

Toimenpiteiden tulee liittyä kylän/yhteisön harrastustoimintaan sekä sen lisäämiseen, parantamiseen ja kehittämiseen erityisesti lapset ja nuoret huomioiden. Investoinnit voivat olla esimerkiksi olemassa olevan leikkikentän korjaaminen, pelivälineiden hankinta, lintutornin tai laavun rakentaminen, uimarannan kunnostaminen tai muiden harrastusvälineiden hankinta yhteisten toiminnan ja harrastamaan innostamisen puitteissa.

Toimenpiteiden kustannusarvion tuli olla 500 – 10 000 euron välillä, johon Leader -rahoitusta myönnettiin enintään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve oli 35 %. Yksityinen raha saattoi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä.

Toimenpiteiden toteutusaika: 30.9.2017 mennessä 

Hyväksytty kustannusarvio: 119 850,81 euroa

Kylät harrastamaan! -teemahankeen alatoimenpiteet

Alakylän Erästäjät

Gaskkas ry

Kehittyvä Sieppijärvi ry

Kerässiepin kyläyhdistys ry

Kiistalan Nuorisoseura ry

Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry

Kolarin Palvelutaloyhdistys ry

Kurtakon Kyläyhdistys Ry

Luosujärven kalastuskunta

Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry

Ounaksen Tunturiladut Oy

Peltovuoman kyläläiset ry

Poikkijoen Paukku ry

Puurokaukonen

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry

Vaattojärven Kyläyhdistys ry

Vuontisjärven Kyläyhdistys ry