• Hankkeen perustiedot
 • Koulutukset
 • Ajankohtaista

 

OTA YHTEYTTÄ:

Heli Alatalo, projektipäällikkö
heli.alatalo@tunturileader.fi
p. 0400 410 572

Tunturi-Lapin pk-yritykset ovat kokeneet odottamattoman toimintaympäristön muutoksen. Vaarana on, että normaalioloissa kannattavatkin yritykset kaatuvat tai yrittäjillä ei ole voimavaroja selvitä kriisistä. Yrittäjille on tarjolla rahoituskanavia, mutta ne eivät pelkästään riitä tilanteesta selviämiseen. Pelkkänä korvana -hanke tarjoaa yrittäjille aikaa, läsnäoloa (etänä) sekä tarvittavaa tukea. Tarkoitus on muodostaa Tunturi-Lapin pk-yrittäjistä tukiverkosto toisilleen, minkä lisäksi hankkeen projektipäällikkö kuuntelee ja neuvoo eteenpäin. Tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä selviytymään tästä tilanteesta ja kasvattaa maltillisesti osaamista siten, että yrittäjien usko tulevaisuuteen palaa.

Hankkeen projektipäällikkö valjastetaan täysiaikaisesti pk-yrittäjien palvelemiseen hankkeen tiedotuksen, fasilitoinnin ja raportoinnin ohella. Ostopalveluina toteutetaan kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja, joissa kuullaan elämästä 1990-luvun laman aikana ja sen jälkeen; ohjattuja ryhmäkeskusteluja, joissa opitaan käsittelemään kriisejä keskustelemalla; kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus, jossa yrittäjä oppii panostamaan itseensä; etäpalavereiden, digitaalisten työkalujen sekä markkinoinnin koulutukset, joissa yrittäjät voivat suunnata katseensa tulevaisuuteen ja kehittää osaamistaan.

Hankkeen tuloksena Tunturi-Lapin pk-yrittäjät voivat hyvin, saavat itsevarmuutta, selviävät tästä kriisistä ja kasvattavat valmiuksiaan tuleviin muutoksiin, saavat ja antavat vertaistukea toisilleen sekä osaavat paremmin hyödyntää digitaalisia työkaluja.

 

Hankkeen tavoitteet:

1. Hankkeessa pyritään kartoittamaan ja tavoittamaan 30-40 pk-yrittäjää, erityisesti vallitsevasta poikkeustilanteesta kärsineitä sekä yksinyrittäjiä. Keskusteluavun myötä yrittäjien ajatukset järjestyvät, tilanne ei tunnu ylitsepääsemättömältä, he hahmottavat yrityksensä kokonaiskuvan ja saavat otteen omiin tunteisiinsa. Lisäksi tavoitteena on luoda kuva, että apua saa aina pyydettäessä, joko hankkeen aikana projektipäälliköltä tai hankkeessa luodulta tukiverkostolta. Tavoitetuista pk-yrittäjistä muodostuva ryhmä verkotetaan keskenään ja ohjataan vertaistuen antamisessa ja saamisessa. Hankkeen päätyttyä pk-yrittäjillä on tiivis ja luotettava tukiverkosto toisistaan.

2. Yrittäjät kasvattavat omaa empatiakykyään ja oppivat käsittelemään vaikeitakin asioita keskustelemalla. He sparraavat toinen toisiaan ja saavat luotettavan tukiverkoston toisistaan. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorojen myötä yrittäjät oppivat, että elämä jatkuu kaikesta huolimatta.

3. Yrittäjien kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa siten, että he kykenevät huolehtimaan itsestään kriisienkin hetkellä ja saavat itsevarmuutta yrittäjä toimimiseen jatkossa. Lisäksi yrittäjät ymmärtävät oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa merkityksen ja panostavat näihin jatkossakin. Koulutuksessa motivoidaan pysyviin elämäntapamuutoksiin.

4. Yrittäjät oppivat käyttämään ja kilpailuttamaan erilaisia digitaalisia palveluita. Lisäksi he osaavat hyödyntää digitaalista markkinointia. Pitkällä aikavälillä tämä parantaa Tunturi-Lapin pk-yrittäjien kilpailukykyä.

 

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta
EU:n rahoitusosuus: 48 810 e
Enontekiön kunta: 617 e
Kolarin kunta: 617 e
Kittilän kunta: 617 e
Muonion kunta: 617 e
Leader Tunturi-Lappi ry: 100 e
Julkinen rahoitus yhteensä: 51 278 e
Hankeaika: 18.5.2020 – 18.11.2020

 

Alta löydät aikataulun kaikkiin hankkeen työpajoihin. Muutoksista ilmoitetaan osallistujille. Kaikki työpajat järjestetään etänä ja taltioidaan. Voit ilmoittautua työpajoihin projektipäällikön kautta tai täyttämällä suoraan ilmoittautumislomakkeen.
 

Ohjatut ryhmäkeskustelut, toteuttaja Lentävän Poron Teatteri

7.7. klo 13-15 Työpaja 1 Merkitys ja muutos
4.8. klo 13-15 Työpaja 2 Mokaaminen ja rohkeus
27.8. klo 13-15 Työpaja 3 Empatia ja ymmärrys
30.9. klo 13-15 Työpaja 4 Kuunteleminen ja kuuleminen
27.10. klo 13-15 Työpaja 5 Hyväksyminen ja armollisuus

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, toteuttaja Suomen Mentoritiimi

26.6. klo 15-17 Kick Off. Käydään läpi tulevaa valmennusohjelmaa. Perehdymme fyysisen hyvinvoinnin kolmeen tärkeimpään elementtiin lepo, ravinto ja liikunta. 
11.8. klo 15-17 Käymme läpi kokemuksia edellisestä webinaarista sekä perehdymme henkisen hyvinvoinnin valmennusmenetelmän käyttöön.  Saamme käyttöömme 100 päiväksi ursus oppimisympäristön, joka on digitaalinen oppimisympäristö stressinhallinnan ja resilienssikyvyn kehittämiseen.
10.9. klo 15-17 Yrittäjien tietoisuutaidot, tilannetaju, päätöksentekokyky. Voittavien tapojen anatomia, yhteistyö ja yhteisön tuki. Enenrgiaa ja tehoa liikkeen tueksi; Flow ja rytmi.
TBA Myöhemmin vielä avoin ajankohta esim facebook livellä jossa koonti kaikesta. Lähempänä hankkeen loppua.

Etäkokousten ABC, toteuttaja Saamelaisalueen koulutuskeskus

25.8. klo 16-18
 • Yleistä etäkokouksista
 • Etäkokousten hyvät käytänteet
 • Etäkokousohjelmien esittely
 • Yhteisölliset työkalut ja pilvipalvelut etäkokouksissa
29.9. klo 16-18

Kotisivujen esittely ja varausjärjestelmät, toteuttaja Louru Oy

2.7. klo 15-17

 

Esitellään erilaisia verkkosivualustoja ja niiden tuomia mahdollisuuksia. Tulet saamaan vastaukset mm. näihin asioihin

 • Minkälaisia tapoja on luoda verkkosivut?
 • Mikä on responsiivinen verkkosivusto?
 • Miten ja millä työkaluilla voin seurata verkkosivustolla käyneitä ihmisiä?
 • Mitä dataa ja analytiikkaa saan asiakkaasta, joka käy sivustollani?
 • Mitä teen analytiikalla? Voinko seurata sitä kautta kuinka paikallismarkkinointini toimii?
  Varausjärjestelmistä jutellaan myös, ja Louru esittelee yleisimmät ja käyttäjäystävällisimmät vaihtoehdot, jotka voivat auttaa jokapäiväisessä työskentelyssä.
 

Verkkokaupan perustaminen ja ylläpito, toteuttaja Louru Oy

9.7. klo 15-17

 

Verkkokaupan perustaminen kuulostaa monimutkaiselta, mutta onko se sitä? Käymme läpi yleisimmät vaihtoehdot, mistä sinä voit lähteä liikenteeseen.

Kurssilla pohdimme vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

 • Mistä verkkokaupan perustaminen alkaa
 • Minkälaisia valmiita pohjia on olemassa, ja kannattaako minun käyttää sellaista?
 • Voinko ulkoistaa verkkokauppani toiminnan?
 • Kuinka myydä tuotteita ulkomaille?
 • Miten inventaario toimii, ja toimiiko verkkokauppa kivijalkakauppani kassajärjestelmän kanssa yhteen?
 • Miten saan tilauksen, kuinka niitä hallinnoidaan
 • Kuinka määrittää maksutavat?

  Käymme läpikotaisin läpi matkan verkkokaupan rakentamisesta kirjanpitoon saakka.

 

Digimarkkinoinnin perusteet, toteuttaja Louru Oy

6.8. klo 15-17

 

Aloitamme some-kanavista. Minkälaisia kanavia on käytössä, ja minkälaisia kohderyhmiä tapaan milläkin kanavalla? Käymme läpi Facebook – Instagram synergian, joka kattaa alleen suurimman yleisön ja tämän käyttöönottamisen. Lisäksi pohdimme muita sosiaalisen median kanavia.

Lisäksi tällä kurssilla käymme hakukoneoptimoinnin teorian läpi.

 • Mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi?
 • Miten voin optimoida omia kanavia hakukoneille, vaatiiko se koodaamista?
 • Mikä on google-robotti, ja minkälaista dataa se kerää?
 • Millä keinoin voin aloittaa hakukoneoptimoinnin, jos hallitsen omaa sivustoani?
 • Kuinka some-kanavien ylläpito parantaa näkyvyyttäni hakukoneissa?
 

Google Ads & Some-kampanjan laatiminen, toteuttaja Louru Oy

13.8. klo 15-17

 

Tällä kurssiosuudella käymme teoriaa, kuinka luoda Google-mainoksia, kuin some-kampanjoita.

 • Minkälaista vastinetta saan rahoille some-kanavissa, Googlen palveluilla? Hyödynkö ulkoistamalla näitä toimia, ja mitä näiden tarjoajat tekevät konkreettisesti?
 • Mihin budjetti perustuu, ja miten se kuluu?
 • Minkälaisilla työkaluilla voin seurata kampanjani edistymistä?
 • Miksi saan vain maksettya näkymään, mutta en pääse kiinni orgaanisiin reaktioihin? Olenko käyttänyt liian vähän rahaa, vai onko materiaalissani jokin vika?  
 
 • Hankkeen Facebook-ryhmä on avattu ja keskustelu käy kuumana! Ryhmässä annetaan vertaistukea, sovitaan tapaamisia, viestitään hankkeen ajankohtaisista asioista ja muodostetaan uusia kumppanuuksia. Jäseneksi pääsevät kaikki Tunturi-Lapin yrittäjät.
 • Hankkeen oma Pelkkänä korvana -podcast on aloitettu! Sarjassa käsitellään Tunturi-Lapin yritysten tilannetta jaksokohtaisilla teemoilla.
  • 24.6.2020, jakso 1: Paljasjalka Fysio, Matti Melanen
  • 1.7.2020, jakso 2: Leader Tunturi-Lappi, Ella-Noora Polvi
  • 8.7.2020, jakso 3: Särkijärven Majat, Tarja Veisto
  • 14.7.2020, jakso 4: Arctic Angle, Timo Koivisto
  • 21.7.2020, jakso 5: Talousneuvos Markku Mäkitalo
  • 28.7.2020, jakso 6: Alava Shop, Jenni Alava
  • 4.8.2020, jakso 7: Karu Creative, Meeri Karusaari
  • 11.8.2020, jakso 8: Eat Shoot Drive, Hanna Ylijukuri
  • 18.8.2020, jakso 9: Kuerkievari, Marikki Lepaus
  • 25.8.2020, jakso 10: Adventure by Design, Elina Hutton
  • 1.9.2020, jakso 11: K. Alatalo Design, Katri Alatalo
  • 8.9.2020, jakso 12: Matthias Tellis Kivi, Café Peura
  • 16.9.2020: Tulossa!
  • Tulevat jaksot: Sinä? Ota yhteyttä!
 • Teemme käyntejä Tunturi-Lapin alueen kivijalkaliikkeissä ja muissa yrityksissä. Kutsuja otetaan mielellään vastaan!
 • Tunturi-Lapin yrityskoulutuskalenteri on julkaistu! Sivustolle on koottu 12 organisaation järjestämät yrityksille suunnatut koulutukset.
 • Hankkeen päätöstapahtuma lauantaina 14.11. Lisätietoja julkaistaan myöhemmin.