Koti meän perältä -hankkeessa selvitetään Tunturi-Lapin (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) sivukylien palvelutarjonta. Tarkoituksena on tuoda esille kotoutumista lisääviä palveluita ja pitkällä aikavälillä houkutella uusia asukkaita Tunturi-Lapin kyliin. Selvitys julkaistaan helposti päivitettävänä sähköisessä muodossa, jolloin nykyisetkin Tunturi-Lapin asukkaat saavat tietoa
oman ja naapurikylien palvelutarjonnasta. Selvitys tuo esille myös puuttuvat palvelut ja yhteistyön paikat palveluntarjoajille.

Hankkeen tavoitteena on luoda koonti Tunturi-Lapin kylien tarjoamista pitovoimaa lisäävistä palveluista. Tarkoitus on nostaa esiin perinteisten kauppa- ja postipalveluiden rinnalle näkymättömämpiä palveluita, jotka voivat lisätä muuttohalukkuutta sekä juurruttaa asukkaita kyliin. Selvitys keskittyy matkailukeskusten ulkopuolelle tavoitellen muuttohalukkuuden tasaamista ympäri seutukuntaa.

Yhteyshenkilöt:

  • Toiminnanjohtaja +358405790639
  • Hankeneuvoja +358 400 628 183

Koti meän perältä -esiselvityshanke:

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankkeen budjetti: 21 147,45 euroa
Julkinen rahoitus yhteensä: 21 147,45 euroa
Hankeaika: 28.11.2022 – 31.12.2024