Leader Tunturi-Lappi

Tunturi-Lapin välitön matkailutulo vuonna 2020 oli yhteensä noin 264 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi Leader Tunturi-Lappi ry:n Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutilta (MTI) / Lapin ammattikorkeakoululta (Lapin AMK) tilaamasta selvityksestä. Tunturi-Lappiin kuuluvat Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat.

Selvitys koskee matkailun välittömiä vaikutuksia, jotka muodostuvat matkailijoita palvelevissa yrityksissä. Selvityksen aineistoina käytettiin matkailutoimialojen tuloa ja työllisyyttä kuvaavia tilastotietoja, sekä vuoden 2017 matkailutuloja koskevassa selvityksessä kerättyjä tietoja. Uusimmat tilastotiedot koskevat vuotta 2020, joka on myös selvityksen tarkasteluvuosi. Selvityksen kohteena olivat vähittäiskaupan toimiala, majoitus- ja ravitsemistoimiala, huvi- ja virkistystoimiala sekä liikennetoimiala.

Tunturi-Lapin matkailutulosta hieman alle puolet eli noin 126 miljoonaa euroa muodostui Kittilässä. Kolarin matkailutulo oli noin 70 miljoonaa euroa, Muonion 41 miljoonaa euroa ja Enontekiön 25 miljoonaa euroa. Välitön matkailutyöllisyys Tunturi-Lapissa oli puolestaan lähes 1 500 henkilötyövuotta, josta 765 henkilötyövuotta muodostui Kittilän kunnassa. MTI on aiemmin selvittänyt matkailun talousvaikutukset Tunturi-Lapissa vuodelta 2017. Aiemman selvityksen löydät täältä. Vuoteen 2017 verrattuna matkailutulo on kasvanut eniten Muoniossa, noin 44 %. Enontekiöllä kasvu oli 14 %, Kittilässä 18 % ja Kolarissa 22 %.

 

Lue koko selvitys

Lisätietoja:

Pasi Satokangas

projektisuunnittelija

Lapin AMK

pasi.satokangas@lapinamk.fi

040 705 4976

Ella-Noora Polvi

toiminnanjohtaja

Leader Tunturi-Lappi ry

ella-noora.polvi@tunturileader.fi

040 579 0639