Leader Tunturi-Lappi

Tunturi-Lapin välitön matkailutulo vuonna 2017 oli yhteensä noin 290 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi Leader Tunturi-Lappi ry:n Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutilta (MTI)/ Lapin ammattikorkeakoululta (Lapin AMK) tilaamasta selvityksestä. Tunturi-Lappiin kuuluvat Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat.

Selvitys koskee matkailun välittömiä vaikutuksia, jotka muodostuvat matkailijoita palvelevissa yrityksissä. Selvityksen aineistoina käytettiin matkailutoimialojen tuloa ja työllisyyttä kuvaavia tilastotietoja, sekä yrityskyselyssä 194 toimipaikasta kerättyjä tietoja. Uusimmat tilastotiedot koskevat vuotta 2017, joka on myös selvityksen tarkasteluvuosi. Selvityksen kohteena olivat vähittäiskaupan toimiala, majoitus- ja ravitsemistoimiala, huvi- ja virkistystoimiala sekä liikennetoimiala.

Tunturi-Lapin matkailutulosta hieman yli puolet eli noin 150 miljoonaa euroa muodostui Kittilässä. Kolarin matkailutulo oli noin 72 miljoonaa euroa, Muonion 42 miljoonaa euroa ja Enontekiön lähes 27 miljoonaa euroa. Välitön matkailutyöllisyys Tunturi-Lapissa oli puolestaan noin 1 500 henkilötyövuotta, josta lähes 870 henkilötyövuotta muodostui Kittilän kunnassa. MTI on aiemmin selvittänyt matkailun talousvaikutukset Tunturi-Lapissa vuodelta 2011. Selvitys oli osa suurempaa, 12 kuntaa, käsittävää kokonaisuutta. Vuoteen 2011 verrattuna matkailutulo on kasvanut eniten Muoniossa, noin 44 %. Enontekiöllä kasvu oli 14 %, Kittilässä 18 % ja Kolarissa 22 %.

Jatkossa matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia voidaan selvittää Tunturi-Lapissa tilastotietoja päivittämällä, esimerkiksi kahden vuoden välein, tukeutuen nyt kerättyyn kyselyaineistoon. Käytettäessä samaa selvitysmenetelmää matkailun kehitystä voidaan seurata mahdollisimman tarkasti.

 

Lue koko selvitys

Lisätietoja:

Pasi Satokangas

projektisuunnittelija

Lapin AMK

pasi.satokangas@lapinamk.fi

040 705 4976

Ella-Noora Polvi

toiminnanjohtaja

Leader Tunturi-Lappi ry

ella-noora.polvi@tunturileader.fi

040 579 0639