Leader Tunturi-Lappi on myöntänyt runsaasti yritysten käynnistys- ja kehittämistukia vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa. Näiden niin kutsuttujen yritysten setelihankkeiden suuren kysynnän vuoksi teemme hallituksen kanssa uusia linjauksia tuen myöntöön. Uusia linjavetoja, myöntömääriä ja kriteereitä käsitellään hallituksen strategiakokouksessa 4.4.2024, jonka jälkeen tiedotamme lisää.

Emme ota yritysten käynnistys- ja kehittämistukihakemuksia käsittelyyn ennen sitä emmekä suosittele hakemusten vireille jättämistä. Leader Tunturi-Lapin henkilöstö on yhteydessä jo tulleisiin setelihankehakemuksiin.

Yritysten investointeja käsitellään normaalisti. 

Lisätietoja: 

Tuuli Kinnunen
Toiminnanjohtaja
Leader Tunturi-Lappi ry

tuuli.kinnunen@tunturileader.fi
040 579 0639