Leader Tunturi-Lappi

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus päätti kokouksessaan 12.3.2020, että uusia yleishyödyllisiä hankehakemuksia ei enää käsitellä. Tämä ei koske teemahankkeita. Olemme olleet yhteydessä niihin hakijoihin, joiden hakemukset tullaan vielä käsittelemään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jos olet epävarma oman hakemuksesi tilanteesta, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan. Yritysten hakemuksia otetaan vastaan niin kauan, kuin rahoitusta on jäljellä. Näidenkin osalta pyydämme olemaan yhteydessä henkilöstöön mahdollisimman pian.

Yleishyödyllisten hankkeiden valmistelu vie usein paljon aikaa erityisesti sellaisissa hankkeissa, joihin vaaditaan viranomaislupia tai joita suunnitellaan vapaa-ajalla. Jos suunnitelmissanne on yleishyödyllinen investointi- tai kehittämishanke, hankevalmistelua kannattaa tästä uutisesta huolimatta jatkaa. Otamme uusia hakemuksia käsittelyyn välittömästi saatuamme käyttöömme ohjelmakauden 2021-2027 myöntövaltuudet. Henkilöstömme jatkaa neuvontatyötä tuttuun tapaan kasvokkain, puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä.