valokuitua Sattaseen

Alan konkarit Jussi Rantamo ja Jukka Rinne kävivät kertomassa Sattasen kyläläisille heidän kylätalollaan valokuituhankemahdollisuuksista joulukuun 2012 alussa. Kyläläisten keskuudessa idea omasta kuidusta sai niin hyvin nostetta, että saman kuun viimeisenä päivänä päättyneessä Maaseuturahaston haussa Sattaseen haettiin rahoitusta kyläverkolle. Kyseessä oli Maaseuturahaston ohjelmakausi 2007–2013 ja rahoittajana toimi Lapin ELY-keskus.

Ja niin kylä sai rahoituspäätöksen. Ensin keväällä 2013 tehtiin paljon suunnitteluun ja projetointiin liittyviä töitä kuten perustettiin osuuskunta ja kilpailutettiin toteuttavat tahot. Maatyöt verkolle tehtiin kesän 2013 aikana. Ja seuraavan talven aikana teletyöt. Verkko valmistui kesällä 2014. Hankkeen byrokratiaa helpotti Villen kokemus hanketöistä. Kylältä löytyi muutakin osaamista valokuituhanketta varten. Suunnittelu mm. toteutettiin omin voimin. Yhteistoiminta ja talkootyöt ovat olleet kyläläisille hyvin luontaista. Aiemmin on jo mm. kylätaloa ja leikkikenttää yhdessä talkoilla parannettu ja tehty. Kyläverkkohankeen parissa talkootöitä tehtiin reippaasti yhdessä. Ville työskenteli myös jäljemmin valokuidun parissa. Hanketta varten perustettu osuuskunta hankki hitsausvälineet kuidun hitsaamista varten. Niitä on myös vuokrattu muille tahoille. Kokonaisuudessaan kylään rakennettiin lähes 70 liittymää 17 kilometrin matkalle.

valokuitua Sattaseen

Valokuituverkon tärkeys on vain korostunut vuosien mittaan. Koronan vuoksi etätyöt yleistyivät myös Sattasessa. Tietotyöläisille toimivat verkkoyhteydet ovat osa työvälineitä. Sattasessa on korona-aikana työskennellyt mm. kaivoksen työntekijöitä etätöissä. Valokuidun edut tulevat nimenomaan esille työn mahdollisuuksissa sekä viihdekäytössä. Kylässä asumiseen valokuitu on sekä vetovoima- että pitovoimatekijä. Kylän eläväisyydestä kertoo sekin, että Sattasen kylässä käydään tonttikauppaa, kylään rakennetaan uusia taloja ja että asukkaiden ikärakenne on laaja. Väestö on eri-ikäistä. Kylässä on myös yritystoimintaa.

Valokuituverkot ovat Lapissa jokainen omanlaisia. Yhteistyö ja – toiminta verkkojen välillä on tärkeää. Se on arvokasta omaisuutta, mitä maan alle on rakennettu. Sattasen kyläverkko on ulkoistanut ylläpidon ja operatiiviset palvelut Sodankylän kunnan Tähtikuitu Oy:lle. Verkko toimii hyvin. Oman kokemuksen pohjalta Ville kertoo, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus saada valokuituyhteys. Se on tyhjentävästi sanottu.