Leader Tunturi-Lappi (LTL ry) on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii Tunturi-Lapissa (Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio). LTL ry tukee alueen elinkeinoelämää, edistää kylien aktiivisuutta ja niiden omaehtoista kehittämistä mm. rahoittamalla ja kehittämällä alueella yleishyödyllisiä hankkeita sekä yritysten investointeja.

Käynnistämme lokakuussa koko Lapin alueelle Valokuidulla elämää ja turvaa Lapin kyliin -tiedonvälityshankkeen. Hankkeen tarkoituksena varmistaa digitaalisten palveluiden saatavuus Lapissa laajalti. Hankkeen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen toimivien tietoliikenneyhteyksien avulla. Kyläverkot tarjoavat lappilaisissa kylissä uusia työ-, opinto-, harrastusmahdollisuuksia ja yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä lisäävät turvallisuutta vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Hankkeen tavoitteena on kyläverkkoihin liittyen uusimman tietotaidon ja mallien välittäminen, jatkuvuuden ja ylläpidon varmentaminen sekä turvallisuuden lisääminen koko maakunnan tasolla huomioon ottaen kielivähemmistöt sekä maaseudun asukkaiden arkielämässä ja lisätä tietoisuutta niin kylä-, kunta- sekä maakuntatasolla. Tavoitteena on löytää yhteistyön mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden käyttämisessä kylien ja muiden sidosryhmien esim. hyvinvointialueen välillä. Jo ole-massa olevien kyläverkkojen toimintaa vahvistetaan yhteistyöllä ja uusien toimintatapojen kautta. on vahvistaa lappilaista kyläverkkotoimintaa, edistää kansainvälisiä toimenpiteitä sekä suunnitella pysyvä ratkaisu valokuituverkkojen rakentamiseksi jatkossa. Hanke on jatkoa muun muassa Älykkäät kyläverkot -hankkeelle.

Etsimme palvelukseemme täysiaikaista PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ hankkeen toteuttajaksi. Työ alkaa 16.10.2023. Hankeaika on noin kaksi vuotta ja projektipäällikön työaika toteutuu 100 %:lla työpanoksella kokonaisbudjetti huomioiden hankkeen loppuun asti. Hanke ei ole saanut vielä rahoituspäätöstä eikä päätöksen aikataulusta ole varmuutta. Mikäli rahoituspäätös on kielteinen, ei toimea täytetä tai alkanut työsuhde päätetään.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta tai muutoin hankittua alan vahvaa osaamista sekä laajaa tuntemusta ja käytännön osaamista tieto- ja kyläverkkoasioissa. Hakijalta odotetaan myös kokemusta itsenäisestä työskentelystä, yhteistyökykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista esiintymistaitoa. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä sekä mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hakijalta edellytetään myös hyvää englanninkielentaitoa sekä kokemusta EU-osarahoitteisista hankkeista, toiminta-alueesta sekä Leader-työskentelystä. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa. Työssä on 6 kk koeaika.  

Työtä tehdään pääosin etänä kotoa toiminta-alueella. Toimisto tulee mahdollisesti myöhemmin sijaitsemaan Tunturi-Lapin alueella.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 13.10.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: johanna.koivumaa@tunturileader.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Johanna Koivumaa 040 579 0639, www.leadertunturilappi.fihttps://www.facebook.com/leadertunturilappi/

Hakuilmoitus PDF-muodossa