Leader Tunturi-Lappi ry toimii osatoteuttajana Kolarin kunnan hallinnoimassa Valoisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa Sinulle – liiketoimintamallin konseptointi -hankkeessa. 

Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle -hankkeessa on selvitetty Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotealan nykytilaa ja potentiaaleja sekä koostettu selvitysten perusteella kuvaus tarvittavista toimenpiteistä ja rakenteista, joilla alue pystyy tulevaisuudessa vastaamaan alaan kohdistuvaan kysyntään ja kasvutavoitteisiin. Luonnontuote- ja lähiruoka-alan kasvukonseptissa on huomioitu sekä olemassa oleva toimijaverkosto ja sidosryhmät että potentiaalisimmat tulevaisuuden tekijät ja toimijat. Työn keskiössä punaisena tai pikemminkin vihreänä lankana kulkee kestävä kehitys, jotta tulevatkin polvet voivat elää Lapin puhtaasta luonnosta.

Hankkeen osatoteuttajana Leader Tunturi-Lappi ry tilaa ostopalveluna koko Tunturi-Lapin kattavan selvitystön lähiruoka- ja luonnontuotealalta Tunturi-Lapissa. 

Hankkeen kesto 1.6.2017-31.10.2018.

Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lue lisää Kolarin kunnan hankesivulta