Leader Tunturi-Lappi

Nettisivuilla on myös alasivusto Leader Tunturi-Lappi ry:n hallinnoimalle koko Lapin kattavalle Lapin ELY-Keskuksen rahoittamalle Kuitua Pohjoiseen -hankkeelle. Käyhän tutustumassa Kuitua Pohjoiseen