Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Myös ”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100” -teemahanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Nyt myös sinulla on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja omalle yhteisöllesi, Suomelle. 

Lue lisää Suomen juhlavuodesta SuomiFinland100 

Suomi-neidon Tunturi-Lappi100

”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100” on Leader Tunturi-Lappi ry:n teemahanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Suomi100 -juhlallisuuksiin, aiheen ympärille liittyvien pienten investointitoimenpiteiden toteuttaminen alueella. Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä pieninvestointihankkeita, jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita, sekä mahdollisesti myös matkailijoita. Palvelujen tulee olla vapaasti kaikkien käytettävissä.

Hankkeen toimenpiteet liittyvät alueen kyläläisten ja yhteisöjen aktivointiin, yhteiseen tekemiseen Suomi100 -teeman ympärille. Lapset ja nuoret erityisesti huomioiva toimenpide saa erityistä huomiota pisteytyksessä.

Hankkeen kustannusarvion tulee olla 200 – 4 000 €:n välillä, johon Leader-rahoitusta myönnetään enintään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve on 35 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä, kone- ja laiteinvestoinneissa ei voi hyödyntää talkootyötä (vain rakentaminen tms.).

Mitä investoinnit voivat olla?
Suomi100 -teeman alle järjestettävien tapahtumien, juhlallisuuksien tai vastaavien aiheeseen liittyvien toimintojen järjestämiseen, toteuttamiseen liittyvien pieninvestointien hankinta. Esimerkiksi puvustus, kyltitykset, teemallinen reitti, polku tms. rakentaminen. Tavaroiden käyttöiäksi tulee arvioida yli viisi vuotta.

HAKULOMAKE PAPERISENA
Teemahankkeen toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Lomake löytyy tästä sekä sivun alareunasta.

KUKA VOI OLLA HAKIJA?
Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne (ei kunta). Tarkoitetaan siis yleishyödyllisiä toimijoita, yksityisoikeudellisia yhteisöjä tai säätiöitä. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois.

HAKUAIKA
Ainutkertainen tilaisuus. Hakuaika on 1.3.-18.4.2017

VALMISTA PITÄÄ OLLA
joulukuun loppuun mennessä vuonna 2017.

ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset tarkastetaan ja niistä pyydetään lisäselvitykset huhti-toukokuun 2017 aikana. Lisäaikoja ei anneta. Mikäli hakemus on vielä tuolloin puutteellinen, sitä ei hyväksytä. 

JOS SUUNNITELMA ONKIN YLI 4 000 €?
LTL ry tukee pieniä kyliä ja yhteisöjä, toimijoita. Hankkeen ollessa suurempi kuin tämän teemahankkeen maksimisumma 4 000 euroa, voi toimija keskustella Leader Tunturi-Lappi ry:n henkilökunnan kanssa muista vaihtoehdoista.

AIKATAULUARVIO
Toimenpiteen hakija voi käynnistää hankkeen omalla riskillään vasta sen jälkeen, kun LTL ry:ltä on tullut ilmoitus hankkeen vireilletulosta ja saanut siitä erillisen ilmoituksen. Nämä ilmoitukset saataneen hakijoille toukokuussa. Virallinen hankepäätös saataneen kesällä Lapin Ely-keskukselta, jonka jälkeen valittujen hakijoiden kanssa käydään aloituspalaverit. Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.

OMA RAHA HANKKEEN AIKANA
Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen kuitteja vastaan eikä rahoitusennakkoa myönnetä. Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti, maksuaikataulusta ilmoitetaan erikseen. Tästä ohjeistamme hakijoita tarkemmin hankepäätöksen tultua.

HAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN
Hakemuslomake liitteineen toimitetaan hakuajan puitteissa paperisena osoitteeseen: Leader Tunturi-Lappi ry, Isopalontie 2, 95900 KOLARI. Lisätietoja: Nina-Maria Möykkynen, puh 040 579 0629 ja Jaana Hangasvaara, puh 0400 628 183, etunimi.sukunimi@kktm.fi

Järjestämme aiheesta tiedotustilaisuuksia Tunturi-Lapissa, aikataulut löytyvät nettisivuiltamme sekä Faceobookista.

Tervetuloa!

Hakulomake

Valintakriteerit, pisteytys

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (3306F)

Indikaattorilomake

Hakijan ohjeistus ”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100”