Leader Tunturi-Lappi

Käynnistämme yhteistyössä kolmen Leader-ryhmän kanssa kansainvälisen Leader-rahoitteisen kylämatkailuhankkeen ”Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi”, joka on kahden valtakunnan alueella – Suomessa ja Ruotsissa- toteutettava kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida alueen toimijoita, kyliä ja yhteisöjä kehittämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden kesken sekä edistää kylien elinvoimaisuutta ja tuoda esiin niiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia jopa yli valtakunnan rajan matkailun keinoin. Hankkeella aloitetaan prosessi, joka mahdollistaa kylämatkailutuotteiden edelleen kehittämisen ja niiden syntymisen hyödyntämällä erityisesti kolmen Leader-ryhmän verkostoa.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa matkailualan koulutusta tai muutoin hankittua alan osaamista erityisesti kylämatkailu- ja markkinointipuolelta. Hakijalta odotetaan myös hyvää yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista esiintymistaitoa. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä sekä mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hakijalta edellytetään hyvää englannin sekä ruotsin kielentaitoa. Kokemus EU-osarahoitteisista hankkeista sekä toiminta-alueesta katsotaan hakijalle eduksi. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa. Työssä on 1 kk koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 22.1.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
info@kktm.fi

Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon, hakuaikaa on jatkettu reilulla viikolla.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Nina-Maria Möykkynen 040 579 0639, www.leadertunturilappi.fi

MOLn ilmoitus löytyy täältä