• Hakuohjeet
 • Infotilaisuudet
 • Yhteystiedot
Leader Tunturi-Lappi ry haluaa osaltaan aktivoida ja kannustaa yhteisöjä toimimaan ympäristöä ajatellen ja ottamaan uusia käytäntöjä haltuun mahdollistamalla teemaan liiittyvien pieninvestointien tekemisen.
 
Teemahankkeen tarkoituksena on lisätä kyläläisten innokkuutta energiatehokkaita ratkaisuja ja kierrätystä kohtaan sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön omiin tarpeisiin. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä rakentamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja.
 

Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka palvelevat alueen asukkaita sekä mahdollisesti myös matkailijoita. Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä kylien energiatehokkuuden lisäämiseen ja/tai yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiseen. Hankkeessa tehtävien investointien tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €:n välillä, johon Leader-rahoitusta myönnetään enintään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve on 35 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen. Talkootyöllä voi korvata yksityistä rahoitusta jopa 100 %.

 

MITÄ TOIMENPITEET VOIVAT SISÄLTÄÄ?
Hankkeen toimenpiteet voivat sisältää pieninvestointeja, jotka liittyvät seuraaviin aihepiireihin:

 • hakijataholle uusien energiaratkaisujen käyttöönotto (esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumppu)
 • energiatehokkuutta lisäävät ratkaisut (esim. ikkunoiden vaihtaminen, ovet)
 • kylän kierrätysratkaisut (esim. kompostorit)
 • yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustaminen ja pienimuotoinen lähiruoan kasvattaminen yhteisön omiin tarpeisiin (esim. kasvihuoneet, kasvulavat, aitaukset, veneet ja verkot)

Toimenpiteet voivat sisältää kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamisinvestointeja. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin eikä korvausinvestointeihin. 

 

HAKULOMAKE PAPERISENA
Teemahankkeen toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakulomake, tarvittavat liitteet ja laajempi ohjeistus löytyvät sivun alareunasta. 

KUKA VOI OLLA HAKIJA?
Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla Tunturi-Lapin alueella toimivat julkis- ja yksityisoikeudelliset tahot, kuten rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja säätiöt. Kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos ei voi olla hakijana. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, mutta aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois.

VALINTAKRITEERIT
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet teemahankkeen valintakriteereiden mukaan. Liitteenä VALINTAKRITEERIT. 

HAKUAIKA
Ainutkertainen tilaisuus. Hakuaika on 18.11.2019-24.2.2020.

VALMISTA PITÄÄ OLLA
Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.10.2020 mennessä.

ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset tarkastetaan ja niistä pyydetään lisäselvitykset tammi-helmikuun 2020 aikana. Lisäaikoja ei anneta. Mikäli hakemus on vielä tuolloin puutteellinen, sitä ei hyväksytä.

JOS SUUNNITELMA ONKIN YLI 5 000 €?
LTL ry tukee pieniä kyliä ja yhteisöjä, toimijoita. Hankkeen ollessa suurempi kuin tämän teemahankkeen maksimisumma 5 000 euroa, voi toimija keskustella Leader Tunturi-Lappi ry:n henkilökunnan kanssa muista vaihtoehdoista.

AIKATAULUARVIO
Alatoimenpiteen hakija voi käynnistää hankkeen omalla riskillään vasta sen jälkeen, kun LTL ry:ltä on tullut ilmoitus hankkeen vireilletulosta ja saanut siitä erillisen ilmoituksen. Nämä ilmoitukset saataneen hakijoille loppukeväästä 2020. Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta, jonka jälkeen valittujen hakijoiden kanssa käydään aloituspalaverit. Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.

HANKKEEN KUSTANNUSMALLI
Omavaraisuutta kyliin -teemahankkeen kustannusmalliksi on valittu kertakorvaus. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen suunnitteluun ja kustannusarvion laadintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Huomaathan, että kertakorvauksella toteutettavaan hankkeeseen ei ole mahdollista hakea muutosta! Eli hanke on toteutettava juuri niin kuin on aiottukin, joten suunnitteluvaiheeseen on hyvä käyttää aikaa. 

Kertakorvaus kuitenkin mahdollistaa sen, että maksatusvaiheessa ei tarvitse toimittaa kuitteja vaan toimenpiteet todennetaan esimerkiksi valokuvin. 

Huomioi nämä asiat hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota laadittaessa:

 • hankkeen kustannusarvio laaditaan osioittain ja myös talkootyö tulee eritellään osioittain
 • mikäli hanke sisältää sekä kone-, laite- ja kalustohankintoja sekä rakentamista, tulee molemmille kustannuslajeille laatia oma kustannusarvio (omat osiot)
 • hankkeen kustannusten kohtuullisuuden arviointi tulee tehdä jo hakuvaiheessa ja tämä tulee dokumentoida sekä liittää hakemuksen liitteeksi (esim. tarjoukset ja hintatason selvitykset)
 • hankesuunnitelmasta tulee käydä selkeästi esille se, mikä on hankkeen tuotos ja kuinka se todennetaan (valokuvat, raportti, video yms.)
 • tuki myönnetään euroina eli tuki maksetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti, kun toimenpide on todennettu toteutetuksi

 

OMA RAHA HANKKEEN AIKANA
Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen eikä rahoitusennakkoa myönnetä. Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti ja siitä ohjeistamme hakijoita tarkemmin hankepäätöksen tultua.

HAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN
Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa viimeistään 24.2.2020 klo 15.00 mennessä paperisena osoitteeseen:

Leader Tunturi-Lappi ry, Isopalontie 2, 95900 KOLARI.

Lisätietoja: Salla Saariniemi (p. 0400 225 156), Ella-Noora Polvi (p. 040 579 0639) ja Jaana Hangasvaara (p. 0400 628 183). Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi.

 

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

Hakemuslomake:

Hakemuslomake 3325B 
Hakemuslomake 3325B täyttöohje

Liitteet:
Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F
Indikaattorilomake 3306dind_doc

Muu hakemukseen tarvittava materiaali:

 • erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi 
 • yhdistysrekisteriote
 • hakijatahon säännöt
 • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
 • selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
 • päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
 • vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella
 • lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. rakennuslupa)

Huom! 2 500 euron tai yli olevista hankinnoista tulee pyytää vähintään kolmelta taholta kirjallinen tarjous tai osoittaa muilla tavoin, että on selvittänyt hintatason. 

Ohjeistus:
Omavaraisuutta kyliin, hakijan ohjeistus  (tulostettava)
Malli kustannusarvioerittelystä (tätä voi halutessaan käyttää pohjana)
Valintakriteerit

Olemme tavattavissa Leader Tunturi-Lapin hankevastaanotoilla seuraavasti:

Ti 4.2. klo 10-14, Hetta
Ke 5.2. klo 9-15, Kittilä
Ke 12.2. klo 9-15, Muonio

Tilaisuudet järjestetään kunnantaloilla. Kolarissa olemme tavattavissa hanketalon toimistollamme. Tervetuloa keskustelemaan teemahankkeesta ja muista Leader-rahoituksista! 

Huomaattehan, että meidät voi myös kutsua esimerkiksi kyläyhteisöjen omiin tilaisuuksiin kertomaan teemahankkeesta. 

 

Teemahankkeen infotilaisuudet on pidetty seuraavasti:

Ma 9.12. klo 18 Kolari, kunnantalon valtuustosali
Ke 11.12. klo 18 Kittilä, kunnantalon valtuustosali
To 12.12. klo 18 Muonio, Kyläpirtti
Ma 16.12. klo 18 Enontekiö, kunnantalon valtuustosali

 

Lisätietoja:

Salla Saariniemi
projektikoordinaattori
p.0400 225 156

Ella-Noora Polvi
toiminnanjohtaja
p. 040 579 0639

Jaana Hangasvaara
Hankesihteeri
p. 0400 628 183

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi