• Hakuohjeet
  • Infotilaisuudet
  • Yhteystiedot
 
 
Leader Tunturi-Lappi ry haluaa osaltaan olla mukana nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä. Tämän johdosta yhdistys on päättänyt toteuttaa Nuorten näköistä toimintaa -kehittämisteemahankkeen. Hankkeen avulla halutaan luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena on myös aktivoida nuoria ja tarjota mahdollisuuksia heidän itse suunnittelemiensa ideoiden toteuttamiseen. Haluamme tarjota nuorille mahdollisimman tasavertaiset osallistumismahdollisuudet sekä edellytykset tehdä, harrastaa ja viettää aikaa yhdessä.
 

Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka palvelevat ensisijaisesti alueen nuoria, mutta myös muita asukkaita sekä mahdollisesti myös matkailijoita. Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Hankkeiden toimenpiteiden tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €:n välillä, johon Leader-rahoitusta myönnetään enintään 80 %. Yksityisen rahoituksen tarve on 20 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen. 

MITÄ TOIMENPITEET VOIVAT SISÄLTÄÄ?
Toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi opinto-, tutustumis- ja harrastusmatkoja (myös valtakunnan rajat ylittävät tutustumismatkat ovat mahdollisia), joiden avulla nuoret löytävät esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan sekä saavat mahdollisuuden verkostoitua. Alatoimenpiteet voivat liittyä myös esimerkiksi paikkakunnan harrastusmahdollisuuksien ja nuorisotilojen kehittämiseen sekä retkien, koulutuksien ja nuorisotapahtumien, kuten harrastekurssien ja pelitapahtumien järjestämiseen. 

Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkiot, ostopalvelut, matkakulut, vuokrat, ilmoituskulut sekä materiaali- ja muut kustannukset. Tukea ei myönnetä palkkoihin, investointeihin (koneet, laitteet, kalusto ja rakentaminen) tai hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. 

HAKULOMAKE PAPERISENA
Teemahankkeen toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakulomake, tarvittavat liitteet ja laajempi ohjeistus löytyvät sivun alareunasta. 

KUKA VOI OLLA HAKIJA?
Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla yksityisoikeudelliset toimijat, kuten yhdistykset, seurat ja järjestöt sekä tietyin edellytyksin julkisoikeudelliset toimijat, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois.

VALINTAKRITEERIT
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet teemahankkeen valintakriteereiden mukaan. Liitteenä valintakriteerit.

HAKUAIKA
Ainutkertainen tilaisuus. Hakuaika on 25.3.-6.5.2019

VALMISTA PITÄÄ OLLA
Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.7.2020 mennessä.

ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset tarkastetaan ja niistä pyydetään lisäselvitykset huhti-toukokuun 2019 aikana. Lisäaikoja ei anneta. Mikäli hakemus on vielä tuolloin puutteellinen, sitä ei hyväksytä.

JOS SUUNNITELMA ONKIN YLI 5 000 €?
LTL ry tukee pieniä kyliä ja yhteisöjä, toimijoita. Hankkeen ollessa suurempi kuin tämän teemahankkeen maksimisumma 5 000 euroa, voi toimija keskustella Leader Tunturi-Lappi ry:n henkilökunnan kanssa muista vaihtoehdoista.

AIKATAULUARVIO
Alatoimenpiteen hakija voi käynnistää hankkeen omalla riskillään vasta sen jälkeen, kun LTL ry:ltä on tullut ilmoitus hankkeen vireilletulosta ja saanut siitä erillisen ilmoituksen. Nämä ilmoitukset saataneen hakijoille kesäkuussa 2019. Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta, jonka jälkeen valittujen hakijoiden kanssa käydään aloituspalaverit. Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.

OMA RAHA HANKKEEN AIKANA
Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen kuitteja vastaan eikä rahoitusennakkoa myönnetä. Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti ja siitä ohjeistamme hakijoita tarkemmin hankepäätöksen tultua.

HAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN
Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa viimeistään 6.5.2019 klo 15.00 mennessä paperisena osoitteeseen: Leader Tunturi-Lappi ry, Isopalontie 2, 95900 KOLARI. Lisätietoja ensisijaisesti: Salla Saariniemi (p. 0400 225 156), mutta myös Nina-Maria Möykkynen (p. 040 579 0639) ja Jaana Hangasvaara (p. 0400 628 183). Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi.

Järjestämme aiheesta tiedotustilaisuuksia Tunturi-Lapissa. Tervetuloa!

 

Hakemuslomake ja tarvittavat liitteet:

Hakulomake 3325A
Hakulomake 3325A täyttöohje

Liitteet:
Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F
Indikaattorilomake 3306dind_doc

Ohjeistus:
Nuorten näköistä toimintaa, ohjeistus hakijalle
Valintakriteerit

Järjestämme teemahankkeeseen liittyen infotilaisuuksia Tunturi-Lapissa, aikataulut alla.

Ti 2.4. klo 17.00 Muonio, Kyläpirtti
Ke 3.4. klo 18.00 Kolari, kunnantalo valtuustosali
To 4.4. klo 18.00 Kittilä, nuorisotila Käki
Ma 8.4. klo 18.00 Enontekiö (Hetta), nuorisotila Kieppi

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja ensisijaisesti:

Salla Saariniemi
Projektikoordinaattori
p. 0400 225 156

Myös:

Nina-Maria Möykkynen
Toiminnanjohtaja
p. 040 579 0639

Jaana Hangasvaara
Hankesihteeri
p. 0400 628 183

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi