• Hakuohjeet
 • Infomateriaali
 • Yhteystiedot
Leader Tunturi-Lappi ry haluaa osaltaan olla mukana mahdollistamassa nuoriin vetoavia investointeja sekä kannustaa yhteisöjä toimimaan yhdessä nuorten viihtyvyyden lisäämiseksi.
 
Teemahankkeen tarkoituksena on lisätä kylien houkuttelevuutta nuorten näkökulmasta. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä rakentamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja.
 

Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka palvelevat kylissä asuvia ja vierailevia nuoria. Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä nuoriin vetoaviin investointeihin. Hankkeessa tehtävien investointien tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €:n välillä, johon Leader-rahoitusta myönnetään enintään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve on 35 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen. Talkootyöllä voi korvata yksityistä rahoitusta jopa 100 %.

 

MITÄ TOIMENPITEET VOIVAT SISÄLTÄÄ?
Hankkeen toimenpiteet voivat sisältää pieninvestointeja, jotka liittyvät seuraaviin aihepiireihin:

 • turvallisuuteen liittyvät investoinnit (nopeustaulut, valaistus yms.)
 • harrastusvälineet ja -alueet (lumikengät, pyörät, pelit, frisbeegolf-korit ja -radat tmv.)
 • kyläilmeen ehostaminen, kuten esimerkiksi koristeaitojen, postilaatikkosuojien, kylttien ja maitolaiturien rakentaminen
 • muut nuorten toiveet: kysy kylässäsi asuvilta ja vierailevilta nuorilta, mitä he kaipaavat!

Toimenpiteet voivat sisältää kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamisinvestointeja.

Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin eikä korvausinvestointeihin. 

 

HAKULOMAKE PAPERISENA
Teemahankkeen toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakulomake, tarvittavat liitteet ja laajempi ohjeistus löytyvät sivun alareunasta. 

KUKA VOI OLLA HAKIJA?
Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla Tunturi-Lapin alueella toimivat julkis- ja yksityisoikeudelliset tahot, kuten rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja säätiöt. Kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos ei voi olla hakijana. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, mutta aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois.

VALINTAKRITEERIT
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet teemahankkeen valintakriteereiden mukaan. Liitteenä VALINTAKRITEERIT

HAKUAIKA
Ainutkertainen tilaisuus. Hakuaika on 21.12.2021-28.2.2022.

VALMISTA PITÄÄ OLLA
Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 30.9.2022 mennessä.

ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset tarkastetaan ja niistä pyydetään lisäselvitykset maaliskuun 2022 aikana. Lisäaikoja ei anneta. Mikäli hakemus on vielä tuolloin puutteellinen, sitä ei hyväksytä.

JOS SUUNNITELMA ONKIN YLI 5 000 €?
LTL ry tukee pieniä kyliä ja yhteisöjä. Hankkeen ollessa suurempi kuin tämän teemahankkeen maksimisumma 5 000 euroa, voi toimija keskustella Leader Tunturi-Lappi ry:n henkilökunnan kanssa muista vaihtoehdoista. Huomioittehan kuitenkin, että Leader Tunturi-Lappi ry:n rahoitusmahdollisuudet ohjelmakauden loppuajalle (v. 2022) ovat rajalliset.

AIKATAULUARVIO
Alatoimenpiteen hakija voi käynnistää hankkeen omalla riskillään vasta sen jälkeen, kun LTL ry:ltä on tullut ilmoitus hankkeen vireilletulosta ja saanut siitä erillisen ilmoituksen. Nämä ilmoitukset saataneen hakijoille keväällä 2022. Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta, jonka jälkeen valittujen hakijoiden kanssa käydään aloituspalaverit. Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.

OMA RAHA HANKKEEN AIKANA
Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen eikä rahoitusennakkoa myönnetä. Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti ja siitä ohjeistamme hakijoita tarkemmin hankepäätöksen tultua.

HAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN
Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa viimeistään 28.2.2021 klo 16.00 mennessä paperisena osoitteeseen:

Leader Tunturi-Lappi ry
Valtatie 28
99100 Kittilä

Lisätietoja:
Ella-Noora Polvi (p. 040 579 0639)
Jaana Hangasvaara (p. 0400 628 183)

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi.

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

Hakemuslomake:

Hakemuslomake 3325B 
Hakemuslomake 3325B täyttöohje

Liitteet:
Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F
Indikaattorilomake 3306dind_doc

Muu hakemukseen tarvittava materiaali:

 • erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi 
 • yhdistysrekisteriote
 • hakijatahon säännöt
 • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
 • selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
 • päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
 • vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella
 • lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. toimenpidelupa)

Lisäksi rakentamisinvestointeihin vaaditaan:
– pääpiirustukset
– rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio tai -laskelma, lisäksi mahdolliset erikoissuunnitelmat esim. sähkötöihin liittyen.

Huom! 2 500 euron tai yli olevista hankinnoista tulee pyytää vähintään kolmelta taholta kirjallinen tarjous tai osoittaa muilla tavoin, että on selvittänyt hintatason. 

Ohjeistus:
Maaseutu minttiin_hakijan ohjeistus  (tulostettava)
Valintakriteerit

 

Tutustu alla olevan linkin kautta infomateriaaliin koskien teemahanketta ja hakuprosessia.

Maaseutu minttiin -infomateriaali

Vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen infotilaisuuksien järjestäminen paikan päällä Tunturi-Lapin kunnissa ovat vielä epävarmaa. Sen sijaan tarjoamme infoa ja neuvontaa hakuprosessiin liittyen etäyhteyksiä hyödyntäen (puhelin, sähköposti, videoneuvottelut ym.) 

Ota siis rohkeasti yhteyttä niin sovitaan yhteinen aika infolle!

 

 

 

 

Lisätietoja:

Ella-Noora Polvi
toiminnanjohtaja
p. 040 579 0639

Jaana Hangasvaara
hankeneuvoja
p. 0400 628 183

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi