Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin on Tunturi-Lapin (Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio) alueella toimivien ja toimintaa suunnittelevien yritysten tukemiseen suunnattu hanke. 

Tunturi-Lapin elinkeinoelämässä on meneillään suuria muutoksia. Matkailualan yrityksiin poikkeusolojen rajoitukset ovat vaikuttaneet välittömästi, mikä vaatii uusien toimintatapojen ja kohderyhmien löytämistä. Matkailualan haasteet vaikuttavat myös muihin alueen yrityksiin, jotka ovat hyötyneet matkailusta välillisesti. Yrityskentällä ajankohtaisia muutoksia ovat rajoitusten lisäksi sukupolvenvaihdokset, liiketoimintakaupat ja lisääntyvä digitalisaatio. Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hankkeen tavoitteena on monipuolistaa yrityskenttää neuvomalla alkavia yrityksiä, tukea kriisi- ja muutostilanteissa olevia yrityksiä sekä ohjata yrityksiä kestävässä talousajattelussa. Toimintaympäristön muutokset vaativat lisäksi seutukunnan yrittäjiltä osaamisen jatkuvaa päivitystä. Tässä hankkeessa järjestetään heille lakiasioiden koulutusta erityisiin muutostilanteisiin ennakoivasti.

Hankkeen tavoitteet 

Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hankkeen tavoitteena on edistää Tunturi-Lapin elinkeinoelämän kestävää taloudellista kehitystä. Alkavia yrityksiä sparrataan liikeidean kehittämisessä, yrittäjyyden aloittamisessa sekä neuvotaan yleisesti eri rahoituskanavista. Liiketoiminnasta pyritään tunnistamaan kehittämismahdollisuudet ja neuvomaan yrityksiä alusta alkaen kannattavaan toimintaan.

Kriisi- ja muutostilanteissa olevia yrityksiä autetaan vakauttamaan nykyinen tilanne. Yrittäjien kanssa tehdään tilannekatsaus: mikä on kassavirran tilanne nyt, keväällä ja syksyllä. Jos yritystä uhkaa konkurssi, tutkitaan uudistamismahdollisuuksia. Yrittäjän kanssa yhdessä haetaan vaihtoehtoja, uusia tapoja ja näkökulmia. Yrittäjää opastetaan analysoimaan itse omaa tilannettaan. Käytännön ratkaisujen löydyttyä yrittäjää sparrataan toiminnan muokkauksessa, mikä auttaa liiketoiminnan kehitysuralle. Yrittäjät hankkivat itse valitsemaltaan organisaatiolta konkreettisen yrityskohtaisen neuvonnan tarpeensa mukaan.

Kasvuhakuiset yritykset voivat olla nykyistä liiketoimintaansa laajentavia tai uusia toimintatapoja ja asiakaskuntia hakevia toimijoita. Heitä neuvotaan yleisesti huomioon otettavissa asioissa ja avustetaan taloudellisen riskin arvioinnissa. Mahdollisuuksien mukaan näille yrityksille haetaan rahoituskanavia sekä tarvittaessa yritysten kehittämispalveluita. Verkoston ja seutukuntatuntemuksen avulla yrityksille haetaan kumppanuuksia sekä mahdollisia uusia liiketiloja.

Kaikkia kohderyhmäyrityksiä avustetaan taloudellisessa kannattavuudessa. Tunturi-Lapissa kaikilla toimialoilla, mutta määrällisesti eniten matkailussa lähes kaikki toimijat ovat yksinyrittäjiä, toiminta on pienikatteista ja monet elävät niin sanotusti kädestä suuhun. Yrittäjille korostetaan kannattavuutta, jolla yrityksen on mahdollista kerätä puskuria. Kun yrityksen reservi on kunnossa, sen taloudellisten riskien hallinta parantuu. Tämä tarkoittaa suurempia tavoitteita, jonka myötä tulos parantuu ja tase vahvistuu. Sesonkiluonteisille yrityksille pyritään hakemaan ympärivuotista tulovirtaa. Hankkeessa opastetaan yleisesti kannattavuuslaskelmissa huomioon otettavissa asioissa. Konkreettisen neuvonnan yrittäjät hankkivat itse tarvittaessa.

Seutukunnan yrittäjille hankitaan ostopalveluna myös koulutusta kriisi- ja muutostilanteisiin juristilta. Koulutuksessa tullaan käymään läpi esimerkiksi sukupolvenvaihdokset, liiketoimintakaupat ja konkurssit lain näkökulmasta. Tällaista osaamista halutaan kasvattaa yrityksissä ennakoivasti, jotta tulevat muutostilanteet hoituvat mahdollisimman hyvin. Koulutus toteutetaan info-tilaisuutena joko etänä tai tilanteen salliessa paikan päällä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat alkavat yritykset, kriisi- ja muutostilanteissa olevat yritykset sekä kasvuhakuiset yritykset. Yhteensä kohderyhmistä pyritään tavoittamaan 50 % matkailun toimijoita ja 50 % muita toimialoja. Erityisesti alkavia yrityksiä odotetaan muilta toimialoilta. Kriisi- ja muutostilanteissa olevia taas tavoitetaan todennäköisimmin matkailualalta. Hankkeen toiminta-alue on koko Tunturi-Lappi eli Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio. 

Hanke mahdollistaa asiakkaille maksuttomien asiantuntijapalveluiden tarjoamisen:

– Yritystoimintaa suunnitteleville yleinen sparraus ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, rahoituskanavien haku
– Kriisi- ja muutostilanteissa oleville yrityksille nykytilanteen tarkastelu ja siihen liittyvä sparraus, uudistamismahdollisuuksien tunnistaminen, ratkaisujen haku ja neuvonta
– Kasvuhakuisille yrityksille kokonaistilanteen pohdinta ja sparraus, taloudellisen riskin neuvonta, rahoituskanavien ja kehittämispalveluiden sekä kumppanuuksien ja liiketilojen haku verkoston kautta
– Kaikille yrityksille taloudellisten riskien hallinnan neuvonta, suurempiin tavoitteisiin tähtäävä sparraus
– Kaikille yrityksille uusien asiakasryhmien, toimintatapojen ja näkökulmien haku
– Erillisenä ostopalveluna koulutusta juristilta yritysten kriisi- ja muutostilanteissa

Palvelu toteutetaan ostopalveluna ja palveluntarjoajaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Lappi Consulting Oy. Palvelun toteutusaika 1.1.2021 – 30.6.2022. 

Mikäli haluat kuulla lisää hankkeen tarjoamista yrityspalveluista ja Leader Tunturi-Lappi ry:n yritystuista, ole meihin yhteydessä!

 

OTA YHTEYTTÄ

Ella-Noora Polvi
Toiminnanjohtaja, Leader Tunturi-Lappi ry
ella-noora.polvi@tunturileader.fi
p. +358 40 579 0639

Ari Saarela
Liiketoiminnan konsultti, Lappi Consulting Oy
info@lappiconsulting.fi
p. +358 40 631 4433

 

Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hanke:

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta
EU:n rahoitusosuus: 29 190 e
Julkinen rahoitus yhteensä: 69 500 e 
Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022