Leader Tunturi-Lappi (LTL ry) on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii Tunturi-Lapissa (Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio). LTL ry tukee alueen elinkeinoelämää, edistää kylien aktiivisuutta ja niiden omaehtoista kehittämistä mm. rahoittamalla ja kehittämällä alueella yleishyödyllisiä hankkeita sekä yritysten investointeja.

Käynnistämme maaliskuussa seitsemän paliskuntaa kattavan Tunturi-Lapin palkiset samassa kaarteessa -hankkeen. Hankkeessa kootaan yhteen Tunturi-Lapin poronhoitajat perheineen ja haetaan kehitystä yhteistyöstä. Seitsemän paliskunnan osakkaiden välille luodaan paremmat keskusteluyhteydet ja lisätään verkostoitumista sekä poronhoitajien hyvinvointia.

Etsimme palvelukseemme PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ hankkeen toteuttajaksi. Työ alkaa 29.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Hanke kestää noin 16 kuukautta ja projektipäällikön työ toteutuu sen aikana täysiaikaisesti tai ajoittain osa-aikaisena kokonaisbudjetti huomioiden. Työsuhteen kesto on yhteensä 13 htkk.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään poronhoitajataustaa tai muutoin hankittua vahvaa osaamista poronhoidosta elämäntapana. Hakijalta odotetaan myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä sosiaalisia taitoja, erinomaisia suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitoja sekä viestintäosaamista. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä sekä mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kokemus EU-osarahoitteisista hankkeista, toiminta-alueesta sekä Leader-työskentelystä voidaan katsoa hakijalle eduksi. Projektipäällikön kuukausipalkka on 3 000,00 euroa. Työssä on 2 kk koeaika.

Toimisto sijaitsee Kittilässä tai sopimuksen mukaan muualla Tunturi-Lapin alueella.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 21.3.2021 klo 23:59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: ella-noora.polvi@tunturileader.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi, p. 040 579 0639

Hakuilmoitus PDF-muodossa