Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla.

Hankkeen tavoitteet 

  1. Ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi koko Lapin ja Koillismaan alueilla
  2. Paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen ja kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen
  3. Monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm:

  • Yleinen tiedottaminen mm. lehtijuttuja ja infotilaisuuksia ikäihmisten perhehoidosta
  • Ikäihmisten perhehoidon valmennusten järjestäminen yhteistyössä kuntien kanssa
  • Kuntien tuki perhehoidon käynnistämisessä ja perhehoidon toimintaohjeiden laatimisessa/kehittämisessä
  • Koulutus, tutustumiskäynnit perhekoteihin ja opintoretket
  • Ammatillisten perhekotien tukeminen
  • Alueellinen työ: verkostopäivät ja alueellisen toimintaohjeen työstäminen yhdessä kuntien kanssa
  • Palveluyrittäjäksi haluavien ohjaus

 

OTA YHTEYTTÄ

Tuulikki Ahola
Projektipäällikkö, Sodankylä
tuulikki.ahola@pll.fi
p. 040 158 7213

Minna Heiskanen
Projektityöntekijä, Kolari
minna.heiskanen@pll.fi
p. 040 545 1016

Päivi Taavo
Projektityöntekijä, Kemijärvi
paivi.taavo@pll.fi
p. 040 486 6470

 

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke:

Hallinnoija: Leader Pohjoisin Lappi
EU:n rahoitusosuus: 138 600 e
Julkinen rahoitus yhteensä: 330 000 e 
Hankeaika: 1.9.2019-28.2.2021