Hallitus totesi kokouksessaan, että Tarinoiden Tunturi-Lappi strategian toteuttamisen varmistamiseksi yritysten käynnistys- ja kehittämistukia joudutaan rajaamaan ja hakukriteerejä tiukentamaan. 

Yritysten käynnistys-ja kehittämistuet

Linjavedot:

  • Yritysten 100 % tuissa tullaan jatkossa huomiomaan eritysesti kehittämistoimenpiteen alueelle tuoma muutos, uutuusarvo ja innovatiivisuus
  • Toimenpiteen tuen kohde tulee sijaita ensisijaisesti muualla, kuin matkailukeskuksessa (Levi, Ylläs, Kilpisjärvi)
  • Asiantuntijapalveluita tulee olla vähintään 50% hankkeen budjetista
  • Ostettavat asiantuntijapalvelut ja tarkka kustannus- ja rahoitussuunnitelma tulee esittää hakemuksessa
  • Hakemuksessa tulee perustella tuen tarve ja yrittäjän osaaminen
  • Priorisoidaan omistajanvaihdokset, jotka sijoittuvat alueen sivukyliin
  • Henkilöstömäärältään ja liikevaihdoltaan isoille, jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille myönnetään setelitukia ainoastaan innovatiiviseen sekä kestävään kehitykseen liittyviin kehittämishankkeisiin

Ylläolevien linjavetojen lisäksi tukikohtaiset huomiot: 

  • Käynnistystuet: Hakijalla ei tule ennestään olla osaamista yritystoiminnasta
  • Kehittämistuet: Yritystoiminnan suunnittelutukea 1 000 € ei myönnetä toistaiseksi, koska alueen kunnat tarjoavat palvelua suunnittelun tueksi

Käsittelyajat:
Tukia tullaan jatkossa käsittelemään kaksi kertaa vuodessa ja rajatulla tukimäärällä. Yritysten käynnistys- ja kehittämistukia otetaan vastaan jatkuvasti. Seuraavan kerran käynnistys- ja kehittämistukia käsitellään 23.10. päättyvässä haussa. Vuoden 2025 käsittelyajat julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Hakijan kannattaa tutustua myös Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhdessä laatimiin linjauksiin