• Älykkäät kyläverkot -hanke
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot

 

Lapin ELY-keskus on rahoittanut kuluvalla ohjelmakaudella kaksi tiedonvälityshanketta, Kuitua pohjoiseen sekä Kuitu kylässä. Nämä koko Lapin kattaneet hankkeet ovat tuoneet kansainvälistä menestystä ja mainetta, lähes 30 uutta kyläverkkoa ja etäpalvelut saataville ympäri Lapin maaseutua. Yhä uusille kyläverkoille sekä avulle niiden ylläpitoon ja käyttömahdollisuuksiin on noussut selkeästi tarve, jota poikkeusolot ovat entisestään korostaneet.

Älykkäät kyläverkot -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa lappilaista kyläverkkotoimintaa, edistää kansainvälisiä toimenpiteitä sekä suunnitella pysyvä ratkaisu valokuituverkkojen rakentamiseksi jatkossa. Kyseessä on kansainvälisiä toimenpiteitä edistävä kehittämishanke, jossa 1. luodaan pohja koko Lapin kattavalle kuituorganisaatiolle, 2. kehitetään yhteinen käyttäjälähtöinen strategia valokuidun soveltamiseen Lapissa ja 3. luodaan valmiudet kansainväliselle yhteistyölle. Näiden tavoitteiden kautta Lappiin luodaan EU-tasoinen erikoistuminen valokuituasioissa.

Hankkeen tavoitteet:

1. Organisoituminen: Tavoitteena on kartoittaa ja tiedostaa jo nyt verkostossa mukana olevat toimijat, mahdolliset uudet toimijat sekä jokaisen rooli verkostossa. Organisaatiomalleihin perehtymisen tavoitteena on selvittää sopivin malli ja sen vaatimukset. Työpaketissa pyritään tuomaan erilliset toimijat yhteen ja systematisoimaan toimintamallia niin, että se ei ole hankkeista tai henkilöistä riippuvainen.

2. Soveltaminen: Paneudutaan kuituverkkojen käyttöön niiden rakentamisen jälkeen. Tavoitteena on kartoittaa käyttäjien elämänlaatua parantavia palveluita, jotka kuituverkko mahdollistaa. Lisäksi selvitetään lappilaisten pk-yrittäjien mahdollisuuksia laajentaa palvelutarjontaansa kuituverkon myötä. Osallistavin menetelmin selvitetään ja priorisoidaan kaikkien toimijoiden tavoitteita sekä suunnitellaan pitkän aikavälin konkreettisia toimia, joilla niihin päästään. Tavoitteena on koota loppukäyttäjien kuituverkoista saamat hyödyt yhteen, suunnitella markkinointiviestintää ja luoda koko maakunnan kattava valokuitustrategia.

3. Kansainvälistyminen: Tähdätään Lapin erikoistumiseen EU-tasolla kuituhankkeissa. Tavoitteena on viedä eteenpäin maakunnan kansainvälistymistä ja yhteistä strategiaa. Selvityksessä kartoitetaan Leader Tunturi-Lapin sekä kuitutoimijoiden yhteiset ja erityiset kv-tarpeet. Lisäksi selvitetään potentiaaliset kv-kumppanit tulevalle ohjelmakaudelle. Tavoitteena on lisätä Lapin kuituhankkeiden tunnettuutta EU-tasolla entisestään, luoda Leader Tunturi-Lapista ja kuituorganisaatiosta uskottava kv-yhteistyökumppani sekä suunnitella kv-toimenpiteitä siten, että tulevalla ohjelmakaudella kv-yhteistyö voi käynnistyä jouhevammin. 

Toiminta-alue ja kohderyhmä:

Älykkäät kyläverkot -hankkeen toiminta-alueena on koko Lappi. Kumppanuuksien haun myötä hankkeessa toimitaan myös valtakunnallisella ja EU-tasolla. Hyödynsaajat jakautuvat erityisesti työpaketeittain siten, että 1. työpaketin hyödynsaajia ovat Lapin nykyiset ja tulevat verkko-osuuskunnat, kuntayhtiöt ja muut toimijat. 2. työpaketin erityisiä hyödynsaajia ovat kuituverkkojen loppukäyttäjät: maaseudun vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, yritykset sekä välillisesti kunnat itse ja koko maakunta lisääntyvän elinvoimaisuuden myötä. 3. työpaketin hyödynsaajia ovat Leader Tunturi-Lappi sekä uudet kv-kumppanit, joille jaetaan Lapin kuituosaamista. Kokonaiskuvassa hankkeen tulokset myötävaikuttavat laajasti maakunnan, valtakunnan sekä EU:n tasolla lisääntyneeseen tietoisuuteen, halukkuuteen ja osaamiseen kuituverkkojen rakentamisessa.

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta
Julkinen rahoitus: 215 849,87 e
Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2022

Lue ajankohtaisia aiheita Älykkäät kyläverkot -blogista!

Hankkeen aloituswebinaari järjestettiin perjantaina 18.12.2020 klo 9-12.

Aiheina etäterveydenhuollon palvelut, nopean valokuituverkon merkitys sekä Lapin kuiturakentamisen tulevaisuus. Katso tilaisuuden tallenne alta.

OTA YHTEYTTÄ:

Annika Lompolo, projektipäällikkö
annika.lompolo@tunturileader.fi
p. 040 552 0360